Uppdrag

Ditt självklara val av rekryteringsföretag

Headhunting och search inom IT och Byggrekrytering

Vårt uppdrag när du anlitar oss är att kunna hitta lösningar vad gäller rekrytering av personal som möter dina behov. Det är främst inom områden som IT och bygg vi arbetar. Men vi täcker även branscher inom marknad och försäljning samt logistik och inköp. För oss handlar det om att kunna se vad ditt företag behöver när det kommer till bemanning för att hitta rätt person för arbetet. Tack vare våra många år inom bemanningsbranschen har vi förmågan att kunna ta tillvara på varje enskild persons individuella tillgångar. Det innebär att vi vet var personen kommer till sin rätt.

Vi är en erfaren och professionell lösning för ditt företags HR-behov. Hos oss kan du få hjälp med allt från headhunting av permanent personal till interimlösningar för att hitta spetskompetens. Det kan vara att under en kortare period anställa en kompetent och erfaren person för omstrukturering, digitalisering eller liknande.

Genom våra flexibla tjänster och bevisat framgångsrika metoder har vi möjlighet att fylla dina bemanningsbehov. Du får en trygg samarbetspartner som har förmågan och expertisen att hitta helhetslösningar för ditt företag. Det gäller oavsett om det handlar om att komplettera och förstärka personalstyrkan under toppar, fylla ett glapp vid pensioneringar eller för att rekrytera personal vid en expandering av verksamheten. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt är vi hela tiden en närvarande samarbetspartner.