OM BONREC

För oss på Bonrec är flexibilitet och personlig service ledord som vi ständigt använder oss av i vårt arbete. Vi lyssnar på dig och skapar helhetslösningar baserade på dina unika behov. 

Rekrytering och bemanning handlar om att se människor och att kunna möta varje enskild person och ta tillvara på dennes individuella tillgångar. 

års erfarenhet av lyckad rekrytering

Vi på Bonrec står för en närvarande service och flexibla tjänster, vi ser till ditt företags unika bemanningsbehov och erbjuder allt ifrån traditionell headhunting av permanent personal till interimlösningar. 

Vi står på två ben det ena är rekrytering inom IT och det andra är rekrytering inom bygg som våra två huvudspår.

Trygghet och professionalitet

Med oss som samarbetspartner är ditt företags HR-behov i goda händer. Vi har nämligen gjort det här förut. Ägaren till Bonrec startade ett av Sveriges största rekryterings- och konsultbemanningsföretag och drev det som VD i tio år innan Bonrec grundades. Vi baserar all vår kunskap på lång erfarenhet och bevisat framgångsrika metoder.